KOPEN

MAKELAAR FRANSHUIS / RESIFRANCE

Uw specialist bij aan- en verkoop van authentieke franse huizen.

REGELGEVING FRANKRIJK
Indien u overweegt een huis in Frankrijk te kopen is het belangrijk een inzicht te krijgen in de aankoopprocedure en regelgeving die hier geldt. Onderaan deze pagina vindt u een aantal aandachtspunten en valkuilen betreffende het aankooptraject van een huis in Frankrijk.

UW MAKELAAR
RESIFRANCE is een officieel frans makelaarskantoor met twee Nederlandse eigenaren:
Ewoud COPIJN - Ir.Technische bedrijfskunde / Gediplomeerd SVM makelaar
Mijke BEEREN - Ir. Bouwkunde Architectuur
De Franse BV Resifrance is ingeschreven bij de Chambre de Commerce en we bezitten onze eigen makelaarsvergunning, de Carte Professionnelle n° 700637/T dept Haute Saône. Hierdoor kunnen we onafhankelijk werken en zijn wij de directe intermediair tussen u en de verkoper.
Onze kantoren zijn aangesloten bij de FNAIM, de grootste franse vereniging van makelaars. Wij wonen en werken sinds 10 jaar in Frankrijk en spreken vloeiend frans.

WERKGEBIED
Ons werkgebied bevindt zich op ca 6,5 h rijden van Utrecht in het Noordoosten van Frankrijk, 1,5h ten zuiden van Nancy, tussen de steden Langres en Vesoul. Wij zijn gevestigd in Fayl Billot 52500, Bourbonne les Bains 52400 en La Roche Morey 70120.

VOORKOM PROBLEMEN EN 'MAUVAISES SURPRISES'
De aankoop van een huis in Frankrijk kan u veel tijd, geld en energie kosten. Het verschil in taal, cultuur en wetgeving in Frankrijk bemoeilijken vaak een juiste inschatting van een situatie. 
Wij zullen u bij de aankoop juridisch adviseren, inzicht geven in de bouwkundige staat, de belemmering van de taal wegnemen ( 'lire entre les lignes' ) en u een inzicht verschaffen in de lokale onroerend goed prijzen en gebruiken. Naast de volledige aankoopbegeleiding (o.a. juridische ondersteuning, onderhandeling om tot een juiste prijs te komen, opstellen en uitleggen contract, op naam stellen water /electra, verzekering,etc) kunnen wij u tevens op weg helpen na de aankoop. 

DIENSTENPAKKET RESIFRANCE
Vooronderzoek
Wij verifiëren via de officiële instanties de informatie betreffende het huis :
Staat het huis en terrein op naam van de verkopers?
Zijn alle eigenaren akkoord met de verkoop?
Is er iemand die het vruchtgebruik heeft?
Hebben de eigenaren een hypotheek of andere aan het huis verbonden schulden?
Is het terrein vrij van verhuur? Zo niet, wat zijn de voorwaarden.
Is het huis volgens de nieuwe normen aangesloten op het riool?
Zijn er erfdienstbaarheden?
Loopt het terrein onder water bij hoge waterstanden?
Wie hebben er voorkeursrecht? Etc.
Prijs
Door 10 jaar ervaring in de makelaardij in deze streek kunnen wij u adviseren zodat u niet teveel betaalt voor uw huis. De aankoop van een huis in deze streek is in veel gevallen een goede lange termijn investering. Belangrijk daarbij is wel dat u rekening houdt met verschillende factoren die van invloed zijn op de waarde: aankoopprijs, constructie, lokatie (grote tuin, uitzicht, dorpssfeer), lokale ontwikkelingen, wijze van renoveren, etc. Ook hierin zullen wij u adviseren.
Aankoopbegeleiding
Wat doen wij voor u?
- bezichtiging waarbij we u uitgebreid informeren over huis en situatie
- advies betreffende staat van onderhoud en de te verwachte kosten van renovatie
- advies betreffende prijs
- indien gewenst bij een franse bank een lening aanvragen
- geven van juridisch advies betreffende uw specifieke situatie (kopen zonder getrouwd te zijn, kopen met niet-gemeenschappelijke kinderen, kopen met geregistreerd partnerschap, etc) in overleg met de notaris en de Juridische Afdeling FNAIM in Parijs
- het voeren van de onderhandeling
- opstellen meubellijst per onderdeel en alle andere bijzonder voorwaarden
- opstellen compromis de vente (voorcontract)
- toelichten compromis de vente (voorcontract)
- toelichten van alle verplichte onderzoeken, te weten:
controle asbest
controle lood in verf
controle elektra
energetisch rapport
etat de risque
verklaring of rapport betreffende de afvoerinstallatie en evt. te voorziene werkzaamheden
- contact met franse notaris (indien nodig overleg ivm erfrecht)
- regelen offerte verzekering
- voorafgaand aan overdracht samen met u laatste controle huis en afspraken
- opnemen meterstanden water/elektra
- begeleiding bij afspraak notaris tekenen van authentieke acte
- doorgeven van uw postadres in Nederland bij de verschillende instanties
Nazorg
Wij kunnen u helpen bij de start in Frankrijk. U kunt hierbij denken aan het openen van een bankrekening, contact met de burgemeester, de eerste contacten met lokale aannemers.
Wij hebben tevens contact met mensen ter plaatse die op de lange termijn iets voor u kunnen betekenen.
Juridisch advies
De FNAIM heeft een juridische afdeling in Parijs, de Service Juridique, die beschikbaar is voor alle makelaarskantoren die bij de federatie zijn aangesloten. Hierdoor kunnen wij u juridisch advies op maat leveren bij de aankoop

BEZICHTIGINGEN
De bezichtigingen met een makelaar of intermediair in Frankrijk zijn altijd gratis. Het is wettelijk verboden hier geld voor te vragen. Een makelaar heeft pas recht op een vergoeding bij concretisering van de verkoop. 

FINANCIELE PLAATJE
Bij de aankoop van een huis in Frankrijk krijgt u naast de koopsom te maken met de volgende kosten:
- notariskosten (deze kunt u via de calculator op onze site berekenen)
- extra notariskosten bij een hypotheek op uw franse huis

LET OP !!!!
- Alle huizen op onze site worden aangeboden inclusief makelaarscourtage
- Wanneer u een huis koopt via een notaris rekent de notaris een onderhandelingscommissie. Deze komt bovenop de 'normale' notariskosten
- Bij het tekenen van een compromis de vente dient een aanbetaling te worden gedaan van 10% van de prijs. Dit kan worden overgemaakt naar de Compte de Séquestre van de makelaar of de rekening van de notaris.
- Het is ongebruikelijk en absoluut af te raden een deel onder tafel betalen. De controle van de fiscus is aangescherpt vooral bij buitenlandse kopers. Tevens is de kans groot dat dit bedrag rechtstreeks in de zak van de intermediair verdwijnt en niet zoals deze beweert naar de eigenaar gaat.
- Vermijd in alle gevallen contante betalingen. Overboekingen zijn veilig en officieel en houden de franse fiscus op veilige afstand.

OVERZICHT AANKOOP HUIS IN FRANKRIJK
Compromis de Vente
De voorovereenkomst, het compromis de vente, is een bindend contract voor zowel verkoper als koper. Evt. ontbinding op financiering en overige ontbindende voorwaarden dienen in dit contract te worden opgenomen.
10 dagen Bedenktijd
In Frankrijk heeft u als koper 10 dagen bedenktijd, de 'Délai de rétractation'. Deze bedenktijd gaat in de dag nadat de postbode het contract voorzien van handtekeningen van verkoper en koper aan uw huis gepresenteerd heeft.
Diagnostic amiante / plomb / termites / electricite / DPE / etat de risque
De verkoper is verplicht om op zijn kosten een onderzoeken te laten uitvoeren betreffende asbest / lood in verf / termieten / electra / Energie en Risicostaat indien het een oude woning betreft (Het onderzoek naar termieten is niet in alle departementen verplicht). 
Controle afvoer installatie
Sinds 1 januari 2011 krijgt u bij de koop van een huis in Frankrijk een verklaring of rapport waarin staat of de installatie conform is en of er al dan niet werkzaamheden verplicht zijn voor u als koper. De kosten van de controle zijn voor rekening van de eigenaar.
Aanbetaling
Maximaal 14 dagen na het tekenen van het compromis de vente dient u een aanbetaling te doen. In Frankrijk is het gebruikelijk dit bedrag over te maken naar de makelaar indien deze beschikt over een speciale rekening met een bankgarantie, de 'Compte de Séquestre'. Résifrance heeft een Compte de Séquestre waarbij we voor maximaal € 120.000,- aan aanbetalingen mogen ontvangen. Indien uw makelaar deze rekening niet heeft dient de aanbetaling naar de rekening van de notaris te worden overgemaakt.  
Notariskosten
De notariskosten komen ten laste van de koper.
Eigenaar huis 
U wordt eigenaar op de dag dat de authentieke acte bij de notaris wordt getekend. De tijd tussen het tekenen van het compromis en de overdracht bij de notaris is variabel en afhankelijk van diverse factoren ( lening / snelheid instanties / snelheid notaris / periode / evt. nog af te handelen successie, etc) In de meeste gevallen bedraagt deze periode ca 6 à 8 weken.